Universitets-Jubilæets danske Samfund

UJDS udgiver ordbøger, litterære værker, videnskabelige afhandlinger og årsskriftet Danske Studier.

Medlemmerne får for det årlige kontingent Danske Studier, tilbud om at erhverve selskabets nye publikationer fordelagtigt eller gratis, samt retten til at købe ældre bøger med en reduktion på 25% af prisen.

Indmeldelse og bestilling af UJDS’s udgivelser kan ske direkte her fra hjemmesiden. Bøger kan også bestilles hos Samfundets kommissionær, Syddansk Universitetsforlag.

Historie

Sit lange navn skylder Universitets-Jubilæets danske Samfund sin oprindelse. Da Københavns Universitet i 1879 havde 400 års jubilæum, besluttede en kreds af nationalt sindede mænd (med en indvandret englænder i spidsen) at intensivere og koordinere det videnskabelige arbejde med det danske sprog. I tidens ånd grundlagde de et “samfund”, som fik bred privat og offentlig støtte – på spørgsmålet “Mener De ikke, at vort danske sprog er 100.000 Daler værd?” var det svært at svare benægtende. I de godt hundrede år siden grundlæggelsen har UJDS, som Universitets-Jubilæets danske Samfund nu almindeligt kaldes, udgivet mere end 500 publikationer, hvoraf mange endnu kan tilbydes, som det vil ses i kataloget. De økonomiske forudsætninger for UJDS’s virksomhed er medlemskontingenter, bogsalg og ikke mindst tilskud fra privat og offentlig side. Omkostningerne kan holdes på et minimum, idet udgivere, tilsynsførende og styrelse arbejder ulønnet. UJDS’s medlemsskare har været af vekslende karakter og omfang; for tiden er der ca. 200 medlemmer i ind- og udland, mest fagfolk, men også mange andre interesserede.

Tilsyn

Længe inden de nugældende krav til fagfællebedømmelse fremkom, har Universitets-Jubilæets danske Samfund anvendt en velfungerende tilsynsinstitution med samme funktion. Før et manuskript kan antages til udgivelse granskes det af et tilsyn bestående af 1-3 forskere.