Afhandlinger om dansk sprog og litteratur

UJDS har udgivet talrige modersmålsundersøgelser inden for sproghistorie, leksikografi, navneforskning, sociolingvistik og dialektologi.

Anders Sørensen Vedels filologiske arbejder
af Marita Akhøj Nielsen
Pris: 200 kr.


Aspects of Danish Prosody
Pris: 25 kr.


Barneglad og engleklog
af Randi Rode
Pris: 25 kr.


Beyond the Piraeus Lion. East Norse Studies from Venice
Pris: 150 kr.


Mellem stednavne og sagn. Relationen mellem stednavne og sagn på øen Samsø i teori og praksis
af Martin Sejer Danielsen
Pris: 125 kr.


Mothstudier. Kildegrundlaget for den første store danske ordbog
af Sv. Eegholm-Pedersen
Pris: 200 kr.


Mundtlig fortælling
af Erik Møller
Pris: 25 kr.


Nogle betænkninger om dansk sprog og litteratur. Festskrift til Marita Akhøj Nielsen
Pris: 350 kr.


Nominativ i gammelskånsk
af Eva Skafte Jensen
Pris: 300 kr.


Nordiske Artikelproblemer
af Kristen Møller
Pris: 25 kr.


Om Karen Blixens Kappen
af Ulla Albeck
Pris: 25 kr.


Ord, Sprog oc artige Dict. Et overblik og 28 indblik 1500-1700. Festskrift til Poul Lindegård Hjorth
Pris: 50 kr.


Ordforrådsstudier
af Kristen Møller
Pris: 25 kr.


Problemer og perspektiver i dansk syntaks – med Kristian Mikkelsen som anledning
Pris: 150 kr.


Struktur og Variation. Udvalgte artikler
af Karen Margrethe Pedersen
Pris: 250 kr.


Studier i dansk dialektologi og sproghistorie tilegnede Poul Andersen
Pris: 25 kr.


Studier i sammensatte personnavne
af Kristen Møller
Pris: 25 kr.


Studier i talesprogsvariation og sprogkontakt. Festskrift til Inger Ejskjær.
Pris: 25 kr.


The Copenhagen Study in Urban Sociolinguistics
af Frans Gregersen og Inge Lise Pedersen
Pris: 50 kr.


The Princess in the Tower Revisited. Four Centuries of Constructing Leonora Christina through Fact and Fictionaf Helene PeterbauerPris: 200 kr.


Tryk på Danske Verber
af Jann Scheuer
Pris: 250 kr.


Tænkesedler. 20 fortællinger af fædrelandets litteraturhistorie. Festskrift til Flemming Lundgreen-Nielsen
Pris: 200 kr.

Udviklingen af inkorporation fra gammeldansk til moderne dansk – fra umarkerede kasusformer til markeret artikelløshed og enhedstryk
af Kathrine Thisted Petersen
Pris: 175 kr.


Bøgerne kan bestilles ved at sende en mail til ss[at]dsl.dk, ved henvendelse til Samfundets kommissionær, Syddansk Universitetsforlag eller i boghandler.