Afhandlinger om dansk sprog og litteratur

UJDS har udgivet talrige modersmålsundersøgelser inden for sproghistorie, leksikografi, navneforskning, sociolingvistik og dialektologi.

Anders Sørensen Vedels filologiske arbejder
af Marita Akhøj Nielsen
Pris: 200 kr.
—–
Aspects of Danish Prosody
Pris: 25 kr.
—–
Barneglad og engleklog
af Randi Rode
Pris: 25 kr.

—-

Beyond the Piraeus Lion. East Norse Studies from Venice

Pris: 150 kr.

—–
De danske Stednavne paa -um
af Kristian Hald
Pris: 25 kr.
—–
En dansk Mechtildtradition?
af Britta Olrik Frederiksen
Pris: 25 kr.
—–
Festskrift til Kristian Hald
Pris: 25 kr.
—–
Filologiske Studier i Karl Magnus Krønike
af Poul Lindegård Hjorth
Pris: 25 kr.
—–
Fortællerens rum
af Birgitte Krejsager
Pris: 50 kr.
—–
Infinitiv + skullende
af Niels Haastrup
Pris: 25 kr.
—–
Jeg skriver dig til for at lade dig vide
af Vibeke Sandersen
Pris: 200 kr.
—–
Leksikologi og Leksikografi
af Kristen Møller
Pris: 25 kr.
—–
Matthias Moth og Ovids Metamorfoser
af Poul Lindegård Hjorth
Pris: 50 kr.

—–

Mellem stednavne og sagn. Relationen mellem stednavne og sagn på øen Samsø i teori og praksis
af Martin Sejer DanielsenPris: 125 kr.—–
Mundtlig fortælling
af Erik Møller
Pris: 25 kr.
—–
Nominativ i gammelskånsk
af Eva Skafte Jensen
Pris: 300 kr.
—–
Nordiske Artikelproblemer
af Kristen Møller
Pris: 25 kr.
—–
Om Karen Blixens Kappen
af Ulla Albeck
Pris: 25 kr.
—–
Ord, Sprog oc artige Dict. Et overblik og 28 indblik 1500-1700. Festskrift til Poul Lindegård Hjorth
Pris: 50 kr.
—–
Ordforrådsstudier
af Kristen Møller
Pris: 25 kr.
—–
Problemer og perspektiver i dansk syntaks – med Kristian Mikkelsen som anledning
Pris: 150 kr.
—–
Struktur og Variation. Udvalgte artikler
af Karen Margrethe Pedersen
Pris: 250 kr.
—–
Studier i dansk dialektologi og sproghistorie tilegnede Poul Andersen
Pris: 25 kr.
—–
Studier i sammensatte personnavne
af Kristen Møller
Pris: 25 kr.
—–
Studier i talesprogsvariation og sprogkontakt. Festskrift til Inger Ejskjær.
Pris: 25 kr.
—–
The Copenhagen Study in Urban Sociolinguistics
af Frans Gregersen og Inge Lise Pedersen
Pris: 50 kr.
—–
Tryk på Danske Verber
af Jann Scheuer
Pris: 250 kr.
—–
Tænkesedler. 20 fortællinger af fædrelandets litteraturhistorie. Festskrift til Flemming Lundgreen-Nielsen
Pris: 200 kr.
—–

Bøgerne kan bestilles ved at sende en mail til ss[at]dsl.dk, ved henvendelse til Samfundets kommissionær, Syddansk Universitetsforlag eller i boghandler.