Danske Studier

Årbogen Danske Studier, der er udkommet siden 1904, rummer artikler om alle emner inden for dansk sprog og litteratur; de udførlige anmeldelser af faglitteraturen giver en enestående mulighed for at følge med i fagets udvikling. Danske Studier udsendes gratis til medlemmer af UJDS.

Ældre årgange kan erhverves ved henvendelse til sekretæren, men alle årgange ligger også frit tilgængeligt på danskestudier.dk med ét års forsinkelse.