Udgaver af dansk litteratur fra reformationstiden

Danske Messebøger fra Reformationstiden
Pris: 25 kr.
—–
En merckelig grundfest disputatz (1531)
af Jens Peerszøn
Pris: 50 kr.
—–
En ny Psalmebog (1553)
Pris: 100 kr.
—–
Fem reformationsskrifter trykt af Hans Vingaard i Viborg 1528-30
Pris: 50 kr.
—–
Lessons in Contempt. Poul Ræff’s translation and publication in 1516 of Johannes Pfefferkorn’s The Confession of the Jews
af Jonathan Adams
Pris: 299 kr.
—–
Ludwig Dietz’ Salmebog 1536
Pris: 50 kr.
—–
Æsops Levned og Fabler. Chr. Pedersens Oversættelse
Pris: 50 kr.
—–

Bøgerne kan bestilles ved at sende en mail til ss[at]dsl.dk, ved henvendelse til Samfundets kommissionær, Syddansk Universitetsforlag eller i boghandler.